Obchodní podmínky a reklamace

Objednávka

Každá objednávka uskutečněná v tomto e-shopu je závazná. Podáním objednávky souhlasí kupující s obchodními podmínkami. Kupní smlouva vzniká zaplacením a převzetím objednaného zboží. Vyplněním registračního formuláře dává kupující souhlas k archivování svých osobních údajů. S osobními údaji bude postupováno v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. O ochraně osobních údajů. Prodávající neposkytne získané údaje o kupujícím třetí osobě a použije je výhradně za účelem zrychlení a zkvalitnění služby internetového obchodu.

Dodací lhůta

Pokud je položka skladem, je zpravidla expedována do 5 - 10 dnů. Pokud není možné z nějakého důvodu tuto lhůtu dodržet, budeme Vás neprodleně informovat.

Cena, způsob platby a doručení

Všechny ceny v e-shopu jsou uvedeny s DPH. K celkové ceně vybraného zboží je připočten expediční poplatek 150 Kč po území ČR, v případě požadavku na doručení po území ČR do druhého dne 190 Kč. Poplatek do zemí EU 400 Kč.

Pro větší odběry zboží jsou poskytovány individuální slevy.

Při objednávce nad 2.000 Kč expediční poplatek neúčtujeme.

Poplatky za dopravu jsou účtovány podle způsobu doručení následujícím způsobem:

  • Osobní odběr v obchodech Kapradina - bez příplatku (Masarykovo nám. 225, Nová Pražská 2219) - nutná předchozí dohoda.
  • Dobírkou při převzetí poštovního balíku - příplatek podle platných tarifů České pošty.
  • Při platbě bankovním převodem a doručení poštovním balíkem - příplatek podle platných tarifů České pošty.
  • Expres dodávka nebo jiný způsob dopravy - po dohodě.

Zaplatit objednané zboží lze následujícími způsoby:

  • Hotově při osobním odběru.
  • Bankovním převodem na účet České spořitelny 0325983359/0800.
  • Dobírkou při převzetí obchodního balíku.

Přechod nebezpečí škody na zboží

Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

Záruka a reklamace

Prodávající zaručuje kupujícímu jakost a vlastnosti zboží podle údajů udaných výrobcem v době jeho předání kupujícímu. Neodpovídá však za vady, ke kterým na zboží došlo v důsledku nesprávného zpracování, používání nebo nedbalostí ze strany kupujícího. Nepatrné odchylky barevnosti a formátu nejsou považovány za vady. Poskytujeme záruku na zboží v  délce platné podle obecných zákonných předpisů. Kupující musí učinit reklamaci bez odkladu poté, co vadu zjistí, řádným doručením, pokud není dále stanoveno jinak. Řádným doručením se rozumí telefonické nebo elektronické sdělení, jehož obsahem musí být číslo faktury nebo dodacího listu, doklad o zaplacení, katalogové číslo, množství zboží s popisem reklamované závady. Reklamace je nutné uplatnit do 7 dnů od převzetí zboží. V případě, že kupující chce zboží reklamovat, musí nejprve prostřednictvím e-mailu sdělit, že bude zboží reklamovat. Zboží musí být prodávajícímu doručeno na náklady kupujícího ve stanovené lhůtě v neporušeném originálním obalu a nesmí jevit známky používání. Zboží, které posíláte k reklamaci, nikdy nezasílejte na dobírku, nebude přebráno. V případě uznání reklamace budou peníze za zboží vráceny kupujícímu převodem na jeho účet. Proto, prosím, při reklamaci uvádějte své číslo účtu.